PHẦN MỀM ỨNG DỤNG

THÔNG BÁO LỊCH HỌC

SÁNG MAI: 26-05-2020
ĐỘI BỒI DƯỠNG HSG TIN 8
NGHỈ HỌC BỒI DƯỠNG
LỊCH HỌC: DỜI LẠI VÀO
SÁNG NGÀY: 28-05-2020
ĐỘI BỒI DƯỠNG HSG TIN 9
HỌC VÀO CHIỀU: 03-06-2020

THƯ VIỆN TIN HỌC

LIÊN KẾT WEBSITE HAY

LỜI TỰA

Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: SƯU TẦM
Người gửi: nguyễn thị dương hương (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:51' 09-04-2014
Dung lượng: 444.5 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
Tiết 45. Bài 8. SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU (T1)
I. Sắp xếp dữ liệu
Sắp xếp dữ liệu là hoán đổi vị trí các hàng để các giá trị trong một hoặc nhiều cột được sắp xếp theo thứ tự tăng dần hay giảm dần.
Chú ‎ý:-Đối với những cột có kiểu là kí tự thì mặc định sẽ sắp xếp theo thứ tự của bảng chữ cái tiếng Anh.
- Dữ liệu trong các cột khi sắp xếp phải có cùng kiểu dữ liệu (số, kí tự, thời gian)
Sắp xếp dữ liệu là gì?
I. Sắp xếp dữ liệu
1. Nháy chuột, chọn 1 ô trong cột cần sắp xếp
2. Nháy nút Sort Asceding trên thanh công cụ để sắp xếp tăng dần (hoặc nháy nút Sort Descending trên thanh công cụ để sắp xếp giảm dần)
Sắp xếp dữ liệu bằng các nút lệnh trên thanh công cụ:
Tiết 45. Bài 8. SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU (T1)
I. Sắp xếp dữ liệu
2.Nháy nút Sort Ascending trên thanh công cụ để sắp xếp cột Tin học theo thứ tự tăng dần.
Ví dụ 1: Cho bảng dữ liệu sau:
Tiết 45. Bài 8. SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU (T1)
Nháy chuột, chọn 1 ô trong cột Tin học (F6)
Sắp xếp dữ liệu cột Tin học theo thứ tự tăng dần?
I. Sắp xếp dữ liệu
Ví dụ 2: Trang tính dưới đây là kết quả thi đấu của đoàn vận động viên các nước tham gia Sea Games 22.
Nháy chuột chọn một ô trong cột Tổng cộng (ví dụ ô F3)
Nháy nút trên thanh công cụ
Sắp xếp cột Tổng cộng theo thứ tự giảm dần?
Tiết 45. Bài 8. SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU (T1)
I. Sắp xếp dữ liệu
1. Nháy vào nút Toolbar Options
2. Trỏ vào Add or Remove Buttons
3. Chọn Standard.
4. Nháy chuột để đánh dấu
các nút lệnh cần hiển thị.
Tiết 45. Bài 8. SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU (T1)
I. Sắp xếp dữ liệu
Ưu tiên 1
Ưu tiên 2
Ưu tiên 3
Sắp xếp tăng dần
Sắp xếp giảm dần
Sắp xếp theo tiêu đề dòng
Sắp xếp không theo tiêu đề dòng
Ưu tiên 3
Sắp xếp dữ liệu từ bảng chọn:
Tiết 45. Bài 8. SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU (T1)
OK
I. Sắp xếp dữ liệu
Ví dụ 3: Cho bảng dữ liệu các nước đông nam Á sau: Để sắp xếp cột Diện tích theo thứ tự giảm dần và cột Dân số theo thứ tự tăng dần từ bảng chọn. Bằng cách điền các từ còn thiếu vào các chỗ trống (…) để hoàn thành các câu lệnh (bước).
B1: Chọn một (1)………. trong bảng.
B2: Nháy chuột vào bảng chọn (2)………… Sort. Xuất hiện hộp thoại Sort.
B3.Sort by chọn cột Diện tích (3)……………
Then by chọn cột (4)………………… Ascending.
B4. Nháy (5)………
Tiết 45. Bài 8. SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU (T1)
ô
Data
Descending
Dân số
Ok
Tiết 45. Bài 8. SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU (T1)
Sắp xếp dữ liệu
C1: Sử dụng nút lệnh trên thanh công cụ chuẩn.
C2: Sử dụng lệnh trong bảng chọn.
Nút lệnh sắp xếp theo thứ tự tăng dần.
Nút lệnh sắp xếp theo thứ tự giảm dần.
B1. Chọn một ô trong cột cần sắp xếp.
B2: Vào bảng chọn Data Sort xuất hiện hộp thoại Sort
B3. Chọn Ascending hoặc Descending.
B4. Nháy OK
Tiết 45. Bài 8. SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU (T1)
Bài 1: Để sắp xếp dữ liệu, ta làm như sau:
Nháy vào nút lệnh hoặc ;
Chọn lệnh Data -> Sort -> Ascending hoặc Descending;
Nháy nút lệnh ;
Cả A và B đều đúng.
I. Sắp xếp dữ liệu
Tiết 45. Bài 8. SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU (T1)
Bài 2: Sắp xếp các phương án A, B, C hoặc D theo thứ tự thực hiện câu lệnh:
Các thao tác để sắp xếp dữ liệu giảm dần là:
Chọn lệnh Data -> Sort
Chọn một ô trong cột cần sắp xếp.
Chọn OK.
Chọn Descending.
Trả lời: B -> A -> D ->C
I. Sắp xếp dữ liệu
Tiết 45. Bài 8. SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU (T1)
Bài 1: Có gì khác nhau giữa việc sử dụng nút lệnh , trên thanh công cụ và sử dụng lệnh Data -> Sort … trong bảng chọn .
BÀI TẬP VỀ NHÀ
Bài 2: Bạn Hiền nói “Sử dụng các nút lệnh , trên thanh công cụ chuẩn chỉ có thể sắp xếp được 1 kiểu dữ liệu kí tự theo bảng chữ cái tiếng Anh”. Bạn nói đúng hay sai? Nếu sai hãy sửa lại cho đúng?
Bài 1 (SGK -76)
Bài 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5 (SBT-37)
Đọc và tìm hiểu trước nội dung phần 2. Lọc dữ liệu.
Tiết 45. Bài 8. SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU (T1)
Bài 1: Có gì khác nhau giữa việc sử dụng nút lệnh , trên thanh công cụ và sử dụng lệnh Data -> Sort … trong bảng chọn .
Trả lời:
- Lệnh Data -> Sort… giúp ta có thể sắp xếp dữ liệu trên nhiều cột và có thể thực hiện sắp xếp với nhiều lựa chọn khác nhau.
BÀI TẬP VỀ NHÀ
Tiết 45. Bài 8. SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU (T1)
I. Sắp xếp dữ liệu
Bài 2: Bạn Hiền nói “Sử dụng các nút lệnh , trên thanh công cụ chuẩn chỉ có thể sắp xếp được 1 kiểu dữ liệu kí tự theo bảng chữ cái tiếng Anh”. Bạn nói đúng hay sai? Nếu sai hãy sửa lại cho đúng?
Trả lời:
- Bạn Hiền nói chưa chính xác.
- Dùng nút lệnh này có thể sắp xếp dữ liệu thuộc nhiều kiểu như kí tự, số, ngày tháng năm (thời gian), miễn là cột để sắp xếp dữ liệu phải có cùng một kiểu dữ liệu.
Tiết 45. Bài 8. SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU (T1)
I. Sắp xếp dữ liệu
Bài 4: Bạn Hiền nói “Sử dụng các nút lệnh , trên thanh công cụ chuẩn chỉ có thể sắp xếp được 1 kiểu dữ liệu kí tự theo bảng chữ cái tiếng Anh”. Bạn nói đúng hay sai? Nếu sai hãy sửa lại cho đúng?
Trả lời:
- Bạn Hiền nói chưa chính xác.
- Dùng nút lệnh này có thể sắp xếp dữ liệu thuộc nhiều kiểu như kí tự, số, ngày tháng năm (thời gian), miễn là cột để sắp xếp dữ liệu phải có cùng một kiểu dữ liệu.
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
Ô chữ gồm 6 hàng ngang và một từ khóa hàng dọc.
Mỗi ô chữ có một gợi ý lên quan đến bài học, đại diện các nhóm lựa chọn câu hỏi ở các ô. Trả lời đúng bí mật của ô chữ sẽ được mở ra và bạn tìm ra bí ẩn của từ khóa.
Tiết 45. Bài 8. SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU(T1)
E C E L
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
1
2
3
4
5
6
Hàng ngang số 1 – Gồm 3 ô chữ
Tên hàm tính tổng là gì?
S
U M
Hàng ngang số 2- Gồm 12 ô chữ:
Tên nút lệnh sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần?
S O R T
A
A G E S E T U P
P
S C E N D I N G
X
Hàng ngang số 3 – Gồm 9 ô chữ:
Cửa sổ thiết đặt lề và hướng giấy in có tên?
Hàng ngang số 4- Gồm 5 ô chữ
Tên chương trình bảng tính em đang học?
Hàng ngang số 5- Gồm 6 ô chữ:
Từ cửa sổ Sort để chọn thứ tự ưu tiên thứ hai em chọn ô?
T H N B Y
E
P R I N T R E V I E W
P
Hàng ngang số 6- Gồm 12 ô chữ:
Để xem trang tính trước khi in từ em nháy nút lệnh?
Hàng dọc gồm 6 ô chữ.
Ý nghĩa của lệnh Sort?
Hàng dọc
Hàng ngang
Từ khóa: SẮP XẾP
CHÚC THẦY CÔ MẠNH KHỎE, CÔNG TÁC TỐT.
CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN, HỌC GIỎI
 
Gửi ý kiến